Anamnes/Sjukdomshistoria

Ta med denna sjukdomshistoria ifylld första gången du kommer till mig.
Om du inte har utskriftsmöjligheter så kom i tid och fyll i den på kliniken tack.